Updates from Ekim, 2009 Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • Ozgur Uckan 1:59 am on 02 October 2009 Kalıcı Bağlantı | Cevapla  

  Bellekten ekrana……. Viral yayılım… 

  Picture 5

  (eski defterlerden…)

  Sözcükler ve şeyler arasındaki temsiliyet sorunu, son iki yüzyıldır felsefenin başat konularından biri. Sanat ve edebiyatın da, özellikle son yüzyılda, kullanım, stil, ifade vb. sorunların dışında, giderek dilin kendisi üzerine katlandığını, dili başlı başına bir dünya olarak algılayıp bu dünyanın kendine özgü zaman-mekanı içinde çokboyutlu dolambaçlı mimariler kurup bozarak, tarihsel, mitolojik, kabalistik, fütüristik yolculuklara çıktığı görülüyor. “Dünyadaki herşey bir Kitap’a ulaşmak için varolur” diyen Mallarmé ile “sözcük psişik sözün kadavrasıdır, hayatın kendisine ait bir dille, sözcüklerden önceki Sözü yeniden bulmak gerek” diyen Artaud arasındaki gerilim şebekesinde, Kitap, ayrıcalıklı bir konumda oldu. Aynı zamanda tapılan ve nefret edilen bir “Dünya”. Bir yanda yazı çölü, öte yanda söz bahçesi… Ama Derrida’nın sorusu, Bilgi’den daha derine inen dil kuyusunun ağzında, açık duruyor hala: “yazmak, hala ontoloji ve grameri birbirine karıştırmak değil midir?”.

  “Ekrana karşı yazan” Paul Virilio, yeni bir direniş türünden söz ediyor: etimolojik olarak, kişiyi dolayımsız haklarından soymak anlamına gelen “medyatizasyon”un, bugün “bakışsızlığın, unutuşun, simülasyonun ve ataletin endüstriyalizasyonu”na dönüştüğü, “iletişim” teknolojilerinin “hız yönetimli psiko-coğrafi imparatorluğu” “enformasyon-dünya”da, “olguların artık olmadığı” sanal ekranlardan amnezi yaratarak, körleştirerek, fizik hareketi ve eylem imkanını sıfıra indirerek “sürekli bombardımanda bulunan” “sibernetik ideografi”ye, “elektro-optik enfografi”ye karşı, “episteme”nin gövde bulduğu graphein ve onun yaşlı, algılanabilir zamana tabi optik-grafik toposu, Kitap… Ataletin sanal evrenine evrilen Homo-Sapiens’e karşı, düşüncenin direniş potansiyelini ayağa kalkmak için kullanan Homo-Erectus… (“Geçmiş ola” diyenleri duyuyorum, olsun, henüz “tarihin sonu” gelmedi, ama Fukuyama emekliye ayrıldı çoktan. “İnsanlığın Son Günleri” bir yüzyıldır uzuyor. “Gerçekçi olup imkansızı istemek” için hala vakit var) Etkileşim imkanını sonsuzca çoğaltarak iletişime yeni bir sanal zaman-mekan bahşeder görünürken yazının zihinsel algılanabilirliğini içinden mayınlayan, düşünceyi etkisizleştiren, silisyum katmanlarını ve likid kristal ekranları mekan tutan “hiper-metin”in karşısında, bilgisayar çıktısı halinde de olsa elle tutulur kağıdın üzerinde sabitlenen, görece kalıcı metin ve onun potansiyel etkileşimli fizik-geometrik mekanı olarak kitap.  “Gösteri toplumu” daha bu kadar belirgin bir biçimde algılanamazken, imgenin aşırılarak “temsiliyetin sıfır derecesi”ne taşınıp etkisizleştirdiğinin ilk bilincine varanlar arasında plastik sanatlarla uğraşanlar vardı. Yazının plastik ifadeye nüfuz etmesi, “kavramsal sanat” terimi dolaşıma girmeden çok önce yaşandı. Kitabın sanatsal ifade için etkili bir alternatif medyum değeri taşıması da yeni değil. Kavramsal sanatın, özellikle de “Art & Language” akımının karşılaştığı mekan ve temsiliyetle, “yerleştirme”yle ilgili sorunları, “kavramsallık” adına yazı kullanımının taşındığı “sözlükçü” indirgemeleri anımsamak, bu “medyum”un ne kadar zorlu ve riskli olduğunu görmek için yeterli. Ama ekran-egemen atalet durumunun “temsil ettiği” tehlikeler karşısında (görsel-işitsel iletişim teknolojisiyle silahlanma teknolojisinin gelişimi arasındaki dolaysız bağıntılara biraz kafa yormak yeterli), bu güçlüklerle uğraşmaya, bunları deneyimlemeye ve hatta bir kez daha başarısız olmaya değer (John Cage, sanatsal yaratımın ekseni olarak gördüğü deneyim sürecinin, “başarı” ya da “başarısızlık” nosyonlarıyla anlamlandırılamayacağını söylerken haklıydı.).

  Belki belleğin tezahürü de, bir tür viral yayılımla dolaşıma giriyordur?

  Reklamlar
   
 • Ali Riza Esin 6:10 pm on 30 September 2009 Kalıcı Bağlantı | Cevapla  

  Düşün Düşün Boktur İşin 

  MağaraBu yazının başlığı, üzerinde çalıştığım başka bir yazının başlığı olacak veya olmayacak tek harflik farkla. Henüz karar veremedim; sanki böyle deyince daha eğlenceli ama yetersiz geliyor bana. Okumak isteyip istememe noktasında okur insanının, “Düşün Düşün Boktur İşin” diye bir başlıkla, “Düşün Düşün Çoktur İşin” diyen bir başlık arasında büyük fark varmış gibi geliyor. İkincisi daha didaktik gelebilir okurlara diyor kör şeytan; oysa amacım hep yaptığım gibi bir konu üzerindeki fikirlerimi yansıtmak, yazarken düşünmek konu üzre; altına yazacaklarım aynı oysa. Didaktizm denen şeyin canı cehenneme, onu ahkâm kesmekle yorumlamak, fikir yürütmek, deneme yazmak arasındaki farkı bilmeyenler düşünsün; düşünmekle çıkamıyorlarsa içinden, Nurullah Ataç okumaları tavsiye edebilirim en kestirmeden.

  O tek harfi yerinden oynatmazsam, hayatımda yapmayı en çok sevdiğim şeylerden birini, kelimelerle, harflerle oynama zevkini ıskalamış olurum ki bunu hiç istemiyorum. Hayatı ıskalamayı yani… Yine de sanırım her zaman yaptığım gibi yazımı tamamen bitirdikten sonra karar versem daha iyi olacak. Evet, sanırım öyle.

  Konu beni aşan bir konu, bunu bilerek başladım yazmaya. Beni aştığını rahatça söyleyebiliyorum, çünkü bırakın insanlığın en başından bugünlere erişen aynı başlıklı bilgilerini, düşünmek üzerine düşünen, düşündüklerini yazan tek kişi değilim hem, hem de yazımda söylemeye çalıştıklarım tam da bunu anlatmaya çalışacak. Kimsenin her şeyi, hatta hiçbir şeyi bilmediği üzerine bir yazı yazmaya koyuldum; öğrenmenin sonsuzluğu yanında bilmenin, bildim demenin arasındaki farkı aramak için çıktım yola. Bulabildiğimi de söyleyemem, bulabileceğimi de. Anlamlandırmanın kendiliğinden gerçekleşen aşamasını geçip, üzerine bugün için var olan tüm bilgileri de koysak o anlamın kendi gerçeğini –tamamen– yakalayabileceğini düşünmüyorum çünkü. Varılabilecek en iyi ve herkes için en faydalı nokta, o gün için en geçerli olan ve “düşünenlerce” en çok benimsenendir ancak.

  Yazımda bazı görüşlerinden faydalandığım ustalar var; Bunlardan Ahmet İnam, şunu söylemiş:

  “Düşünmenin ‘kendi başına’ bir değeri vardır. Hangi anlamda? Düşünmenin ‘kendi başına’ olan değerini yakalayamadığımızda, sorun çözücü gücünün, ‘işe yararlılık katsayısının’ azaldığını söyleyerek başlayayım. Düşünme üstüne düşünme gerekli bize, sağlıklı düşünmeyi öğrenmek için.”

  Düşünme üzerine düşünmeye çalışacağım yine ama bu defa “canlı yayın” yapmayı düşünüyorum.

  Yazdığım, yazmaya devam ettiğim bir yazı üzerine yazdığım ilk yazı bu; güzelmiş yazması. 🙂

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç