Kaotik Retorik

shenwei2

Ne zamandır alamet-i farikam haline gelmiş metni bu ilk girişe alayım o zaman:

“Fizik dünyadaki “kaotik davranış”larla ilgilenen bilim adamlarının üzerinde fikir birliğine vardıkları ender çıkarsamalardan biri, tüm kaotik sistemlerin rastlantısallık olarak ortaya çıkan bir öngörülemezlik gösterdiğidir. Rastlantısallığın ortaya çıkış süreci, duruma göre, fark edilemeyecek denli yavaş ya da son derece ani olabilir. Kimi zaman “yasa”ların rastlantıdan ibaret olduklarının algılanması kadar ağır, kimi zaman hızı yasalaştırabilecek kadar rastlantısal… “Kaos teorisi”, fizik dünyanın şimdiye dek iddia edilenin aksine, düzensizliğe doğru eğilim gösterdiği varsayımına dayanır.

Kaos, “düzensizliğin düzeni” olarak da adlandırılabilir. Bu blog “kaos”tan bir “retorik” üretmeye çalışarak düzensizlikte varolan örgüyü belirgin kılmayı arzuluyor.

“Sistemlerin global doğasının bilimi” Kaos ile, karmaşanın evrensel davranış biçimlerini izleyerek göçebelik etmek… Her yeniliğe, her yeni fikre, her farklı eyleme bir kaynak, bir kök, bir köken, bir ilkörnek, bir arketip aramaktansa, düşünmek, eylemek ve iletmek… Arketipine bağlanmayan düşünce ve eylemin, ayrıkotu misali, özgürce ve dönüşmeye karşı koymadan yayıldığı şebekeyi izlemek… Hareket halinde düşünceye katılmak… İletişimin olduğu her yerde “topluluk” da olduğunu bilerek etkileşime girmek… Söylemek kadar dinlemek, anlamak, anlamlandırmak ve dolaşıma sokmak… Fikirlerin, kendilerini kopyalayarak yayılan virüsler misali yayılıp, mutasyona uğradıkça yayıldıkları şebekeyi de dönüştürdüklerinin farkına varmak… Virüsün, yapısı gereği otonom olduğunun bilincinde olarak, onu kullanmaya çalışan güç ve iktidar tutkunlarının tersine, virüsü “taklit etmek”…Merak virüsünün kodlarına karışıp, sistemin en ince, en derin sırlarına ulaşıp, çekirdekleri, “kaynak kodları”nı yarıp açmak… Sözün viral kodlarını çözmek, mutasyona uğratmak ve antiviral ifade biçimleri geliştirmek… Tekniği yeni (ve daha güzel) teknikler geliştirerek kullanmak… Aleti, malzemenin sunduğu imkânların basit bir açılımından ibaret görmek… Eti küçümsememek, elin alet yapmaktan başka işlere de yarayacağını sürekli olarak yeniden keşfetmek… Arketipin yer almadığı, kendini tekrarlayarak açılan, açılırken dönüşen ve başka hatlarla, düğümlerle, şebekelerle kesişerek yayılan bir şebekenin içinde, farklılığı, çeşitliliği, özgünlüğü, yani ötekini var etmek… Özgürlüğü ve topluluk hakkını dolaşımda tutmak… Bilginin dolaşımı ve tüm mevcut ya da mümkün iletişimin hem etik hem de estetik kullanımının zaman ötesi kurallarını araştırarak uygulamak… Arketip olmadığına göre, bilgi ve enformasyonun –ve ifade içerik ve biçimlerinin- mülkiyeti de olamayacağını ortaya koymak… Sözcük, ses, durağan ve hareketli imge gibi iletim ortamları ve ifade tarzlarının tümünü kesip – biçip – yapıştırıp – ilişkilendirip – dönüştürüp ya da oldukları gibi kullanmak… Ötekini ötekine iletmeyi, gururla, bilginin dolaşım hakkı adına yapmak… Pekin’de kanatlarını çırpan kelebeğin gelecek ay New York’ta fırtına sistemlerine dönüşmesini izlemek… Düşünceye “kelebek etkisi” verip, hayata geçmek… Bilgiyi neşelendirmek için… “

Reklamlar